غمی غمناک – سهراب سپهری

سهراب سپهری

0 289

نیست رنگی که بگوید با من

 

اندکی صبر، سحر نزدیک است

 

هر دم این بانگ برآرم از دل:

 

وای، این شب چقدر تاریک است!

 

خنده‌ای کو که به دل انگیزم؟

 

قطره‌ای کو که به دریا ریزم؟

 

صخره‌ای کو که بدان آویزم؟

 

مثل این است که شب نمناک است

 

دیگران را هم غم هست به دل،

 

غم من، لیک، غمی غمناک است

 

 

سهراب سپهری

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.