غمی غمناک – سهراب سپهری

سهراب سپهری

0 97

نیست رنگی که بگوید با من

 

اندکی صبر، سحر نزدیک است

 

هر دم این بانگ برآرم از دل:

 

وای، این شب چقدر تاریک است!

 

خنده‌ای کو که به دل انگیزم؟

 

قطره‌ای کو که به دریا ریزم؟

 

صخره‌ای کو که بدان آویزم؟

 

مثل این است که شب نمناک است

 

دیگران را هم غم هست به دل،

 

غم من، لیک، غمی غمناک است

 

 

سهراب سپهری

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.