شعری زیبا از گوته

يوهان ولفگانگ فُن گوته

0 379

نفرین برهر آنچه که روح آدمی را

با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد

و او را در این ماتم کده

با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد

فراتر از همه نفرین بر اندیشه های والا

که جان خویشتن را با آن ها اسیر می سازد

نفرین بر فریبندگی خیالات

که باری اند بر دوش خرد

نفرین بر هر آنچه در رویاها بر ما وارد می شوند

به هیات فریب کار شهرت به هیات نام دارندگی

نفرین بر هر آنچه که تملک اش

مثال تملک بر همسر و فرزند و خدم و حشم می فریبدمان

نفرین بر دارایی که با گنجینه هایش

به اعمال بی پروایانه تهییج مان می سازد

با فریبی که در نشاطی به باطل

مخده های آسایش را برایمان فراهم می سازد

نفرین برآن مرحمت بالای عشق

 

یوهان ولفگانگ فُن گوته

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.